1. Ana Sayfa
 2. Ürünler
 3. Patlayıcılar
 4. Kapsüle Duyarlı Patlayıcılar
 5. Superpower 90
Superpower 90

SUPERPOWER 90, açık ocak ve tünel patlatmaları her türlü yer altı ve yer üstü patlatma operasyonları için tasarlanmış, üstün kaya kırma özelliğine sahip kapsüle duyarlı emülsiyon patlayıcı maddedir. SUPERPOWER 90, kimyasal yapısında TNT ve Nitrogliserin gibi tehlikeli patlayıcı kimyasalları içermez. Patlama sonucunda açığa çıkardığı enerji, diğer emülsiyon patlayıcılara nazaran daha fazladır.

SUPERPOWER 90, açığa çıkan enerji ve detonasyon değerlerine bağlı olarak, patlatma operasyonlarında mükemmel sonuçlar alınmasına olanak sağlar. Tünel patlatmaları için tasarlanmış olsa da, her türlü açık ocak patlatma operasyonlarında da başarı ile kullanılabilir.

Kullanım Alanları
 • Her türlü yer altı patlatma uygulamasında,
 • Açık ocak patlatmalarında,
 • Kanal patlatmalarında,
 • Ön kesme uygulamalarında,
 • Büyük kaya bloklarının patlatılarak ufaltılmasında,
 • Her türlü özel patlatma uygulamalarında.
Avantajları
 • Yüksek patlama hızı sayesinde, daha iyi parçalanma sağlaması,
 • Yüksek duyarlılığı ile birlikte güvenilir olması,
 • Sürtünme ve darbelere karşı daha üstün güvenlik,
 • Patlama sonucunda düşük gaz salınımı,
 • Kolay taşınıp, rahat şarj edilmesi.
Mükemmel sonuçlar alınması için
Duyarlılık

SUPERPOWER 90 kapsüle duyarlı patlayıcı madde olup, No.6 gücündeki kapsülle ve infilaklı fitille ateşlenebilir.

Depolama Şartları

Patlayıcı maddeler, 87/12028 karar sayılı “Tekel Dışı Bırakılan Patlayıcı Maddelerle İlgili Av Malzemesi ve Benzerlerinin Usul ve Esaslarına İlişkin Tüzük” kapsamında depolanmalıdır.

Bu depolarda depolanan patlayıcılar doğrudan güneş ışığına maruz kalmamalı ve depolar iyi havalandırılmalıdır.

Emniyet Yönergesi

Bu ürün tehlikeli ve patlayıcı madde olarak sınıflandırılmaktadır. Gerekli eğitimi almamış, deneyim ve denetim yetkisine sahip olmayan kişiler tarafından taşınması, kullanılması yaralanmalı ve ölümlü kazalara sebep olabilir. Bu nedenle; bu ürünlerin taşınması, kullanılması ve gerektiği durumda yok edilmesi için 87/12028 karar sayılı “Tekel Dışı Bırakılan Patlayıcı Maddelerle İlgili Av Malzemesi ve Benzerlerinin Usul ve Esaslarına İlişkin Tüzük” hükümleri uygulanmalıdır.

Ürünler