1. Ana Sayfa
 2. Ürünler
 3. Patlayıcılar
 4. Yemlemeye Duyarlı Patlayıcılar
 5. Solaranfo
Solaranfo

Ticari adı SOLARANFO olan ürün, ağırlıkça % 94,5 Amonyum Nitrat ve % 5,5 oranında mazotun fabrika ortamında karışımından elde edilen toz patlayıcıdır. ANFO’ nun istenilen özellikte olması için en önemli etken, kullanılan hammaddelerin teknik özelliklerinin ANFO üretimine uygun olmasıdır.

SOLARANFO, Kapsüle duyarlı patlayıcı değildir. Patlatılması için kapsüle duyarlı bir patlayıcı ile yemlenmesi gerekir. Kapsüle duyarlı SUPERPOWER emülsiyon patlayıcı bu işlem için çok uygundur.

SOLARANFO, suya dayanıklı patlayıcı madde değildir, sulu deliklerde tek başına kullanılması önerilmez. Özellikle kuru deliklerde kullanılmakla birlikte az sulu ya da sulu deliklerde de su seviyesi geçildikten sonra emülsiyon patlayıcılar ile birlikte kullanılabilir.

SOLARANFO daha çok orta ve büyük çaplı patlatma deliklerinde kullanılır. 2,0 inch (51 mm) ve daha yüksek çaplarda kullanılması tavsiye edilir.

SOLARANFO dip ve kolon boyunca ana patlayıcı olarak kullanılır. Akıcı olması nedeni ile dik delik uygulamalarında çok rahat delik şarjı olanağı tanır.

Yüksek İş Güvenliği Sağlar
Kullanım Alanları
 • Açık ocak patlatmalarında,
 • Yerüstü kömür madenciliği üretim ve dekapaj çalışmalarında,
 • Yerüstü metal madenciliği üretim ve dekapaj çalışmalarında,
 • Taş ocaklarındaki patlatma işlemlerinde,
 • Baraj ve otoyol çalışmalarındaki açık kazılarda,
 • Çimento ve kireç fabrikası hammadde ocaklarında,
 • Özel patlatma uygulamalarında.
Avantajları
 • Yüksek iş güvenliği sağlar,
 • Sürtünmeye ve darbeye karşı daha duyarsızdır,
 • Ekonomiktir,
 • Taşınması kolaydır. Dik deliklerde delik içerisine çok rahat şarj edilebilir,
 • Daha iyi parçalanma sağlar.
Duyarlılık

SOLARANFO, kapsüle duyarlı değildir. Mutlaka kapsüle duyarlı emülsiyon patlayıcı ile yemlenerek patlatılmalıdır. En iyi sonuç için, SUPERPOWER kapsüle duyarlı patlayıcı ile patlatılması önerilir.

Depolama Şartları

Patlayıcı maddeler, 87/12028 karar sayılı “Tekel Dışı Bırakılan Patlayıcı Maddelerle İlgili Av Malzemesi ve Benzerlerinin Usul ve Esaslarına İlişkin Tüzük” kapsamında depolanmalıdır. Bu depolarda depolanan patlayıcılar doğrudan güneş ışığına maruz kalmamalı ve depolar iyi havalandırılmalıdır.

Emniyet Yönergesi

Bu ürün tehlikeli ve patlayıcı madde olarak sınıflandırılmaktadır. Gerekli eğitimi almamış, deneyim ve denetim yetkisine sahip olmayan kişiler tarafından taşınması, kullanılması yaralanmalı ve ölümlü kazalara sebep olabilir. Bu nedenle; bu ürünlerin taşınması, kullanılması ve gerektiği durumda yok edilmesi için 87/12028 karar sayılı “Tekel Dışı Bırakılan Patlayıcı Maddelerle İlgili Av Malzemesi ve Benzerlerinin Usul ve Esaslarına İlişkin Tüzük” hükümleri uygulanmalıdır.

Ürünler